La legalitat espanyola en el procés independentista

M. Gloria Díez i Xavier Climent, amb la col·laboració del grup de voluntaris de Badia i Barberà del Vallès, han creat una sèrie de 5 vídeos sobre “La legalitat espanyola vs la legitimitat catalana”.

Aquest és el segon vídeo de la sèrie, on s’explica què és el procés d’independència i quins són els fets que el legitimen, i com la legalitat espanyola pretén aturar-lo tot anant contra la voluntat del poble i del Parlament de Catalunya.

Reproducció del vídeo 2: La legalitat espanyola en el procés independentista

Video2

Conceptes “legalitat” i “legitimitat”: exemples

M. Gloria Díez i Xavier Climent, amb la col·laboració del grup de voluntaris de Badia i Barberà del Vallès, han creat una sèrie de 5 vídeos sobre “La legalitat espanyola vs la legitimitat catalana”.

Aquest és el primer vídeo de la sèrie, on s’explica de manera clara i amb exemples el significat dels conceptes legalitat i legitimitat.

Reproducció del vídeo 1: Conceptes legalitat i legitimitat: exemples

Video1