Conceptes “legalitat” i “legitimitat”: exemples

M. Gloria Díez i Xavier Climent, amb la col·laboració del grup de voluntaris de Badia i Barberà del Vallès, han creat una sèrie de 5 vídeos sobre “La legalitat espanyola vs la legitimitat catalana”.

Aquest és el primer vídeo de la sèrie, on s’explica de manera clara i amb exemples el significat dels conceptes legalitat i legitimitat.

Reproducció del vídeo 1: Conceptes legalitat i legitimitat: exemples

Video1