Barberà del Vallès contra la violència masclista

Com cada any des que les Nacions Unides ho van instituir el 1.999, el 25 de novembre passat es va commemorar el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.

Moltes són les dones assassinades a mans de les seves parelles o ex-parelles a casa nostra i a la resta de l’Estat espanyol. Xifres esgarrifoses que es van repetint any rere any.

Sense oblidar, tampoc, la gran quantitat de dones, i les seves criatures, que segueixen patint aquest tipus de violència. Dones que queden anul·lades, sense forces i sense recursos per trobar una sortida.

Si de terrorisme es tractés, faria temps que seríem en estat d’emergència. Però no hi som. Per què?

Per què un tema tan extremadament greu no se’l considera prioritari a la nostra societat?

Aprofitant el marc d’aquesta jornada commemorativa les entitats DONES.COM i l’ANC de Badia i Barberà del Vallès vam organitzar un acte per parlar-ne:

 • en primer lloc van prendre la paraula dues dones que treballen des de l’activisme per a la igualtat i en contra de la violència masclista,
 • seguidament vam preguntar a representants de grups polítics del municipi quines són les seves propostes per avançar en aquesta lluita,
 • i per acabar vam obrir un intercanvi de reflexions amb el públic assistent a l’acte

Una aproximació a la realitat de la violència masclista

Maribel Guillamón Gómez va fer una exposició sobre la situació de la violència masclista.

whatsapp-image-2016-12-05-at-09-54-41-2

Maribel Guillamón Gómez va fundar l’any 2009 l’associació contra la violència de gènere Noestasola.

De formació infermera, llicenciada en humanitats i diplomada en estudis especialitzats en humanitats, a partir de la seva experiència en violència va cursar estudis específics en violència de gènere.

Podeu veure la seva intervenció a partir del minut 2’50” d’aquest vídeo:

Maribel en la seva ponència ens explica, de manera molt clara, què és la violència masclista i la dificultat que té la víctima d’identificar a temps la violència psicològica que practica el maltractador.

La ponent ens fa evident que la violència no ens agafa lluny, la tenim a tocar, vivim en una societat on hi ha molta violència masclista. Justament per aquesta raó destaca la importància que té l’educació per a evitar que els adolescents reprodueixin actituds sexistes que aprenen dels adults.

Cal obrir bé els ulls i mirar al nostre voltant. I si detectem algun símptoma de violència masclista podem mirar d’ajudar. Però hem de tenir ben present que la violència cursa amb l’aïllament, la dona víctima esta sola, se sent culpable i no ho explica. Per tant des de fora hem d’estar atents.

I què podem fer per ajudar? Potser el més improtant que podem fer és escoltar. És molt important que la dona que passa per un problema de violència se senti escoltada, però sense judicis.

Hem de fer escolta activa sense judicis.

Maribel ens recomana que per ajudar millor mirem de formar-nos. I ens recomana a l’autora Marie-France Hirigoyen, i en especial el seu llibre “L’assetjament moral”.

I per a concloure la seva ponència, Maribel ens fa una recomanació: cal tenir molt clar què és l’amor. L’amor no fa mal. Si l’amor fa mal, no és amor, i aquesta relació no ens convé.

Activisme en la lluita per a la igualtat entre gèneres a Barberà del Vallès

Alícia Pasano Pipó ens va parlar sobre la seva entitat, DONES.COM, les activitats que desenvolupen i les seves experiències.

257275bf-422c-43a7-a636-0a725a74ef5e

Alícia Pasano Pipó, veïna de Barberà des del 1988, és la presidenta de l’associació per a la Igualtat DONES.COM, constituida amb l’objectiu principal de treballar per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al municipi de Barberà.

Podeu veure la seva intervenció en aquest vídeo:

Alícia va parlar de l’entitat que presideix i de les tasques que realitzen: tallers, xerrades, concentracions periòdiques, sortides. Tot fet amb el propòsit de potenciar les activitats de les dones i el seu apoderament per a que puguin lluitar pels seus objectius.

Han passat 15 anys des que es va fundar l’entitat i continuen treballant amb la mateixa intensitat i la mateixa il·lusió. Se senten un bon complement al municipi de Barberà, col·laborant amb l’Ajuntament i les institucions, donant suport i assessorament a les dones que ho demanen.

Tot i considerar que l’Ajuntament de Barberà posa a disposició bones eines i bones tècniques en la lluita per a l’equitat i contra la violència masclista, Alícia aprofita la ponència per a adreçar-se i demanar més implicació als polítics que l’estan escoltant.

Alícia considera que cal que hi hagi més recursos en l’educació, des de la mateixa llar d’infants, si volem capgirar la situació. L’educació és bàsica per eradicar els comportaments masclistes des de l’inici.

També recorda, tot adreçant-se a les representants dels grups polítics que hi ha a la sala, que a Barberà cal una casa d’acollida per a dones víctimes de violència i un espai per aglutinar els serveis adreçats a les dones.

Preguntem als grups polítics municipals

Els organitzadors d’aquest acte, DONES.COM i l’ANC de Badia i Barberà, interessats en conèixer totes les propostes per avançar en la lluita contra la violència masclista, vam convidar a tots els grups polítics municipals.

Entenem que un tema tan important requereix la participació de tothom, pluralitat d’idees i intercanvi d’opinions.

Finalment van acceptar i participar a l’acte els grups polítics:
– Junts per Barberà – CAV – Poble Actiu (JuntxB – CAV – PA)
– Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM)

Ens sap greu que a darrera hora, per qüestions personals, no va ser possible la presència de cap representant de la Plataforma Ciutadana Per Barberà.

I també sentim profundament que els grups:

Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Partido Popular (PP)
Recuperem Barberà – ENTESA

declinessin la nostra invitació per a participar en aquesta taula rodona. Francament ens qüestionem la importància que aquests grups polítics donen a la lluita contra la violència masclista si, amb dos mesos de temps des que els vam convidar a l’acte per primer cop, no han estat capaços de fer un petit forat a la seva agenda.

Agraïm, per tant, la presència de:

 • Mireia Sánchez Pi, de JuntxB – CAV – PA, regidora de l’equip de govern amb competències, entre altres, en programes per a la Infància, Adolescència, Joventut i Igualtat, Feminismes i LGTB,
 • Oriol Rovira Vera, d’ERC – AM, president de l’executiva local d’ERC a Barberà del Vallès

En tractar-se de dos grups municipals socis de govern no hi va haver debat. Tanmateix l’acte es va convertir en un interessantíssim retiment de comptes. Totes les intervencions van tenir molt de contingut, afany d’informar de la feina feta i una honesta autocrítica i voluntat de millora.

Considerem que aquest vídeo és molt interessant per a veure quina política s’està fent des de l’Ajuntament per avançar en l’equitat de gènere i, molt especialment, en la lluita contra la violència masclista.

Per a preparar les preguntes que vam adreçar als grups polítics vam demanar l’ajuda d’expertes. Vam tenir la sort de rebre diferents aportacions. Analitzant les preguntes que vam rebre, finalment, les vam organitzar en aquests tres blocs:

BLOC 1 – AGENDA POLÍTICA

Què cal per a posar definitivament la violència masclista en l’agenda política reconeixent-la com el problema de primera magnitud que és per la nostra societat?
– Quina és la voluntat política per al desenvolupament i la plena aplicació de les lleis ja existents?
– Per què no es fa un pacte d’estat que faci visible aquesta voluntat política? (Pensem que si les víctimes fossin homes,amb aquestes xifres, el pacte d’estat ja s’hauria fet)
– i a nivell municipal, quines actuacions i propostes es fan des dels grups municipals per a desenvolupar polítiques a nivell del municipi que permetin eradicar la violència masclista?

BLOC 2 – SUPORT A LES VÍCTIMES

Quines actuacions i projectes hi ha al municipi per a facilitar la recuperació de les víctimes, la seva protecció i seguiment?
– igualment amb les filles i fills?
– facilitats per a la denúncia, protocols per a la protecció de la denunciada i dels fills i filles?
– com es controla l’agressor per a que la dona i les criatures no hagin de patir la seva proximitat i/o marxar del municipi?
– s’aplica (o aplicarà) discriminació positiva en accés a l’habitatge, inserció laboral, etc, a les dones víctimes?

BLOC 3 – PREVENCIÓ

Quines actuacions preventives a mig i llarg termini proposen els grups polítics per a la seva aplicació al municipi?
– plans de formació específics a les escoles, centres de formació?
– xerrades, difusió de la informació per a la conscienciació de la societat?
– tractament de la informació: que la violència masclista es tracti com correspon a les notícies per a que deixi de ser un tema “invisible” per la societat?

Sobre l’agenda política,

Mireia Sánchez Pi considera que els partits han de prendre més consciència del problema. En general veu manca de voluntat per a endegar polítiques d’equitat de gènere i critica, tot recordant els articles de la llei del 2015 d’igualtat entre homes i dones anul·lats pel Tribunal Constitucional, que es faci més èmfasi en qui té les competències per a fer una llei que en aplicar les mesures socials que incorpora. Situació especialment greu en aquest cas en el que hi ha dones que moren assassinades.

Mireia creu que no es fa un pacte d’estat perquè vivim en una societat patriarcal i senzillament “tot allò femení” no es considera important.

A nivell municipal cal anar a l’arrel del problema. Tots i totes hem de ser capaços de treballar conjuntament per a:
– visibilitzar
– co-educar
– formar (per exemple al personal municipal, realitzant tallers de perspectiva de gènere)
– i apoderar (per a que tinguin eines per a lluitar contra el masclisme)

Oriol Rovira Vera també fa autocrítica dels partits polítics. Confia que el Procés Constituent d’un nou Estat ens permetrà posar la gestió de la igualtat en primera línia. Veu una nova oportunitat per a establir un nou compromís polític equivalent a realitzar un pacte d’estat contra la violència masclista.

A nivell municipal, Oriol reconeix que les coses ja es feien bé abans, i ara es continuen fent bé, però creu que seria necessari una dotació pressupostaria més gran.

Sobre el suport a les víctimes,

Oriol continua fent autocrítica cap a l’administració, especialment perquè no es fa prou per a fomentar la discriminació positiva cap a les dones víctimes de violència per ajudar-les en la inserció laboral, suport per accedir a l’habitatge. Considera que aquesta discriminació positiva és absolutament necessària i reconeix que a l’Ajuntament de Barberà s’hauria de fer molt més en aquest aspecte.

Mireia fa una relació de serveis, programes i activitats que es fan des de la regidoria:

– Servei d’Atenció i Informació i a les Dones (SAID). L’any 2015 va tractar 166 dones i va realitzar 1.168 atencions.
– Tallers de creixement personal i espais de reflexió. L’any 2015 es van fer 6 tallers i 3 espais de reflexió.
– L’any 2017 està previst que es dotin 14.000 euros per a continuar donant el servei d’atenció als fills i filles.
Protocol Municipal per a l’abordatge integral de la violència masclista en l’àmbit de la parella, aprovat en ple municipal el 23/11 i que es va presentar públicament el dia 1 /12
– Telèfon contra la violència masclista

Mireia comenta la gran dificultat que tenen per a donar protecció a les víctimes, especialment des dels ajuntaments on no tenen competències per a fer aquesta tasca. A més recorda que l’any 2015 es van fer a Catalunya 18.514 denuncies, a les que els jutges van denegar les mesures de protecció en un 62% dels casos.

Mireia també reconeix que des de l’Ajuntament no s’estan fent polítiques de discriminació positiva a favor de les víctimes.

Sobre la prevenció,

Mireia està convençuda que la millor prevenció és educar i viure amb valors iguals. Per aquesta raó convé treballar en centres educatius, els instituts i les escoles del municipi, però cal comptar amb al seva complicitat ja que no són competència de l’Ajuntament.

És molt important treballar amb la joventut, formar-los en perspectiva de gènere. L’ús de les noves tecnologies i un concepte erroni de l’amor romàntic ha fet molt de mal entre la gent jove.

Oriol, per la seva banda, també posa l’accent en la formació. El futur del país són els nens i nenes. Cal anar a la base i treballar la formació des de les escoles, des d’un bon inici.

Pel que fa els mitjans, Oriol considera que se’ls hi ha d’exigir més presència als mitjans, el problema de la violència masclista s’ha de visualitzar, fer difusió dels actes, concentracions i xerrades.

Intercanvi d’opinions amb el públic

Finalment es va obrir l’acte a la participació de tothom.

En aquest vídeo podreu escoltar les intervencions que es van fer, amb un missatge final d’esperança per part de Maribel Guillamón Gómez: les dones víctimes de violència masclista, amb ajuda, se’n poden sortir. Escolteu-lo:

En aquesta part final de l’acte es van fer diferents intervencions reforçant aspectes que ja s’havien comentat amb anterioritat i també aportant noves opinions.

 • Alícia va aconseguir que Mireia posés una data (2018) per a disposar de l’espai municipal que aglutinarà tots els serveis per les dones.
 • Diferents intervencions van insistir en la necessitat de dedicar més esforços en la formació de joves i adolescents, col·laborant amb centres educatius però també amb les entitats juvenils.
 • Es va criticar que no s’estigui aplicant cap de les lleis d’ensenyament (ni espanyoles ni catalanes) que obliguen a incorporar la perspectiva de gènere i coeducació de manera transversal a totes les matèries curriculars. La ciència, la història, totes les matèries s’expliquen exclusivament en masculí. I aquest no és un problema de recursos, és un problema de voluntat.
 • Altres intervencions van parlar de la necessitat de que els homes s’integrin i facin seu el moviment feminista com a pas necessari per a que deixin de veure’l com un problema només de dones i passi a ser un problema de tota la societat.
 • També es va fer una crítica als mitjans de comunicació, a les sèries actuals de TV que reprodueixen comportaments marcadament sexistes.
 • Caldria treballar de manera transversal i fer-ho visible en els propis equips de govern de l’Ajuntament. Obrir la visió de perspectiva de gènere a tots els àmbits.

Aquest acte ha estat organitzat per les entitats:

 • DONES.COM
 • ANC de Badia i Barberà del Vallès

Amb la col·laboració de:

 • NOESTASOLA
 • Ajuntament de Barberà del Vallès

Agraïments

Des de l’organització agraïm la participació, l’interès de les intervencions i continguts, i l’honestedat en els comentaris a les ponents: Maribel, Alícia, Mireia i Oriol.

També donem les gràcies a les expertes que ens han aportat idees per a la preparació dels blocs de preguntes als grups polítics:

 • Beatriu Masià Masià, presidenta de TAMAIA viure sense violència
 • Sonia Herrera Sánchez, comunicadora audiovisual, especialista en estudis feministes
 • Isabel Muntané Rodríguez, codirectora del Master de Gènere i Comunicació a la UAB
 • Maribel Guillamón Gómez, presidenta de l’Associació contra la violència de gènere NOESTASOLA
 • Alicia Pasano Pipó i Carme Ruiz González, de l’Associació per a la Igualtat DONES.COM

I finalment un agraïment especial a:

 •  Marisol Caro Zambudio, Tècnica del Programa Municipal de Polítiques per a l’Equitat de Gènere de l’Ajuntament de Barberà,

pel seu suport a l’organització d’aquesta taula rodona.

Informació d’interès

Entitats i serveis:

Associació per a la Igualtat DONES.COM

 • Casal de Cultura. C/ Nemesi Valls, 35 (Aula de les Dones) 08210 Barberà del Vallès
 • Telèfon: 620 763 315
 • Correu electrònic: dones.com@gmail.com

Associació contra la violència de gènere NOESTASOLA

Servei d’atenció i informació a les dones (SAID)

Bibliografia:

Durant la seva ponència Maribel Guillamón Gómez ens parla del llibre “L’assetjament moral” de Marie-France Hirigoyen. El podeu trobar a:

 • En català: “L’assetjament moral”, Edicions 62
 • En castellà: “El acoso moral” Editorial Paidos Ibérica